Sắp xếp:

  Hiển thị:

  Ghế tập lực chuyên dụng, bằng phẳng

  Xem chi tiết

  Ghế tập tiện lợi

  Xem chi tiết

  Ghế tập có bệ tỳ tay

  Xem chi tiết

  Ghế kết hợp tập luyện lưng

  Xem chi tiết

  Sức mạnh chi dưới

  Xem chi tiết

  Sức mạnh cơ duỗi hông

  Xem chi tiết

  Sức mạnh khớp gối – duỗi

  Xem chi tiết

  Xe đạp lực kế tập chi trên

  Xem chi tiết

  Xe đạp lực kế căn bản

  Xem chi tiết