Sắp xếp:

  Hiển thị:

  Xe đạp tập đi bộ

  Xem chi tiết

  Xe đạp tập leo thang

  Xem chi tiết

  Xe đạp lực kế chi trên

  Xem chi tiết

  Sức mạnh khớp vai – phương thẳng đứng

  Xem chi tiết

  Sức mạnh khớp hông – duỗi phải

  Xem chi tiết

  Sức mạnh khớp hông – duỗi trái

  Xem chi tiết

  Sức mạnh cột sống – duỗi/gập

  Xem chi tiết

  Sức mạnh khớp vai – phương ngang

  Xem chi tiết

  Sức mạnh cơ dạng/khép chân

  Xem chi tiết

  Thiết bị kéo ròng rọc S3

  Xem chi tiết

  Thiết bị kéo ròng rọc S1

  Xem chi tiết

  Sức mạnh dạng/khép chân

  Xem chi tiết