Cử nhân Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng
Tu nghiệp tại CHLB Đức
Chuyên gia Trị liệu thủ pháp "Manual Therapy"
Hơn 26 năm kinh nghiệm công tác tại khoa Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng của các Viện nghiên cứu và bệnh viện