compass 540 Trunk Rotation

  Sức mạnh cột sống

  Sản phẩm khác

  compass 540 Leg Press

  Sức mạnh chi dưới

  Xem chi tiết
  compass 540 Leg Extension/Curl

  Sức mạnh khớp gối – duỗi/gập

  Xem chi tiết
  compass 540 Ab/Adduction

  Sức mạnh chân - dang/khép

  Xem chi tiết
  compass 540 Multi Hip

  Sức mạnh khớp hông đa hướng

  Xem chi tiết
  compass 540 Lateral Flexion

  Sức mạnh cột sống

  Xem chi tiết
  compass 540 Butterfly/Butterfly reverse

  sức mạnh cột sống, thân trên

  Xem chi tiết
  compass 540 Pulldown/Dip

  sức mạnh chi trên

  Xem chi tiết

  Đăng ký nhận tư vấn