compass 540 Lateral Flexion

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh cột sống - nhóm cơ nghiêng

  Sản phẩm khác

  compass 540 Leg Press

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh chi dưới

  Xem chi tiết
  compass 540 Leg Extension/Curl

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh khớp gối

  Xem chi tiết
  compass 540 Ab/Adduction

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh cơ dang/khép hông

  Xem chi tiết
  compass 540 Multi Hip

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh khớp hông

  Xem chi tiết
  compass 540 Trunk Extension/Flexion

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh cơ gập/duỗi vùng thân

  Xem chi tiết
  compass 540 Trunk Rotation

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh cột sống - nhóm cơ xoay

  Xem chi tiết
  compass 540 Butterfly/Butterfly reverse

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh khớp vai II

  Xem chi tiết
  compass 540 Pulldown/Dip

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh khớp vai IV

  Xem chi tiết
  compass 540 Chest Press/Rowing

  Thiết bị huấn luyện YHTL phục hồi sức mạnh khớp vai III

  Xem chi tiết

  Đăng ký nhận tư vấn