Compass 540

  Compass 540 bao gồm các thiết bị được thiết kế tối ưu về sinh cơ học, đảm bảo cung cấp giải pháp điều trị toàn diện và tập luyện, cải thiện sức mạnh cơ khớp. Các thiết bị đơn hoặc đa chức năng có thể linh hoạt sử dụng ở nhiều quy mô điều trị, tập luyện. Đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn theo luật thiết bị y tế Cộng Hòa Liên Bang Đức.

  Sắp xếp:

  Hiển thị:

  Sức mạnh chi dưới

  Xem chi tiết

  Sức mạnh khớp gối – duỗi/gập

  Xem chi tiết

  Sức mạnh chân - dang/khép

  Xem chi tiết

  Sức mạnh khớp hông đa hướng

  Xem chi tiết

  Sức mạnh cột sống

  Xem chi tiết

  Sức mạnh cột sống

  Xem chi tiết

  sức mạnh cột sống, thân trên

  Xem chi tiết