compass 530 Hip Extensor

  Sức mạnh cơ duỗi hông

  Sản phẩm khác

  compass 530 Leg Extension

  Sức mạnh khớp gối – duỗi

  Xem chi tiết
  compass 530 Ab/Adduction

  Sức mạnh dạng/khép chân

  Xem chi tiết
  compass 530 Multi Hip

  Sức mạnh khớp hông đa hướng

  Xem chi tiết
  compass 530 Leg Curl

  Sức mạnh khớp gối – gập

  Xem chi tiết
  compass 530 Leg Extension/Curl

  Sức mạnh khớp gối – duỗi/gập

  Xem chi tiết
  compass 530 Leg press

  Sức mạnh chi dưới

  Xem chi tiết

  Đăng ký nhận tư vấn