Compass 210

  Sắp xếp:

  Hiển thị:

  Sức mạnh chi dưới

  Xem chi tiết

  Sức mạnh khớp vai – phương thẳng đứng

  Xem chi tiết

  Sức mạnh khớp hông – duỗi phải

  Xem chi tiết

  Sức mạnh khớp hông – duỗi trái

  Xem chi tiết

  Sức mạnh cột sống – duỗi/gập

  Xem chi tiết

  Sức mạnh khớp vai – phương ngang

  Xem chi tiết

  Sức mạnh cơ dạng/khép chân

  Xem chi tiết