Tư vấn, thiết kế và chuyển giao: Đơn vị phục hồi chức năng tim mạch

    Bệnh viện quân y 175

    Đơn vị Phục hồi chức năng tim mạch / Bệnh viện Quân y 175 Là đơn vị đầu tiên ứng dụng hệ thống tập phục hồi chức năng tim mạch và hô hấp (Cardiovascular and Cardiopulmonary Rehabilitation)

    • Là sự kết hợp giữa thiết bị xe đạp lực kế Ergoline Ergoselect 200 và hệ thống đo gắng sức tim mạch hô hấp CPET nhằm giúp phát hiện nguy cơ bệnh lý tim mạch hoặc hô hấp tiềm ẩn bên cạnh các xét nghiệm đánh giá chức năng hô hấp, tim mạch khi nghỉ ngơi, cũng như đánh giá khả năng vận động của người tập (VO2 đỉnh – VO2 peak và ngưỡng kị khí - AT).
    • Tiếp tục đầu tư phát triển khả năng điều trị và dịch vụ chăm sóc hiện đại, phấn đấu trở thành bệnh viện hạng đặc biệt trong năm 2020.